EGO Power+: n tietosuojakäytäntö

Tämä verkkosivusto kerää käyttäjiltään joitain henkilötietoja.

Tämä asiakirja voidaan tulostaa viitteeksi käyttämällä tulostuskomentoa minkä tahansa selaimen asetuksista.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

EGO Power Plus
Unit 8, Anglo Office Business Park
Lincoln Road
High Wycombe
HP12 3RH

Omistajan yhteyssähköpostiosoite : eu.support@egopowerplus.eu

Kerättyjen tietojen tyypit

Tämän verkkosivuston itse tai kolmansien osapuolten kautta keräämien henkilötietojen joukossa on: Trackers; Käyttötiedot; laitteen informaatio; yksilölliset laitetunnisteet mainontaa varten (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA); selaushistoria; napsautuksia; sivun katselukerrat; kaupunki; osavaltio; maa; Käyttäjätunnus; selaintiedot; käyttäjien lukumäärä; istuntotilastot; postinumero; maakunta; lääni; leveysaste (kaupungin); pituusaste (kaupungin); metroalue; maantiede/alue; IP-osoite; Sovellustiedot; laitteen lokit; käyttöjärjestelmät; Kieli; laukaisee; istuntojen määrä; istunnon kesto; vierittämällä sivulle vuorovaikutusta; hiiren liikkeet; vierityksen sijainti; näppäinpainallustapahtumat; liiketunnistimen tapahtumat; kosketa tapahtumia; videon katselukerrat; hakuhistoria; vuorovaikutustapahtumat; sivutapahtumat; mukautetut tapahtumat; Sovellus avautuu; etunimi; sukunimi; syntymäaika; puhelinnumero; ALV-numero; Yrityksen nimi; fyysinen osoite; sähköpostiosoite; verkkosivusto; erityyppisiä tietoja.

Täydelliset tiedot kustakin kerätyistä henkilötiedoista löytyvät tämän tietosuojaselosteen omissa osioissa tai erityisissä selitysteksteissä, jotka näytetään ennen tietojen keräämistä.
Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaasti, tai käyttötietojen tapauksessa kerätä automaattisesti tätä verkkosivustoa käytettäessä.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän verkkosivuston pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja näiden tietojen toimittamatta jättäminen voi tehdä tämän verkkosivuston palvelujen tarjoamisen mahdottomaksi. Tapauksissa, joissa tällä verkkosivustolla nimenomaisesti todetaan, että jotkin tiedot eivät ole pakollisia, käyttäjät voivat olla välittämättä näitä tietoja ilman, että se vaikuttaa Palvelun saatavuuteen tai toimintaan.
Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä Omistajaan.
Tämän verkkosivuston tai tämän verkkosivuston käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – käyttö palvelee käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamista muiden tässä asiakirjassa kuvattujen tarkoitusten lisäksi. ja evästekäytännössä.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista tämän verkkosivuston kautta hankituista, julkaistuista tai jaetuista kolmannen osapuolen henkilötiedoista.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelymenetelmät

Omistaja ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin estääkseen tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.
Tietojen käsittely tapahtuu tietokoneilla ja/tai IT-työkaluilla noudattaen organisatorisia menettelytapoja ja toimintatapoja, jotka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Omistajan lisäksi tiedoissa voi joissakin tapauksissa olla pääsy tietyntyyppisille vastuuhenkilöille, jotka ovat mukana tämän verkkosivuston toiminnassa (hallinto, myynti, markkinointi, lakiasiat, järjestelmänhallinta) tai ulkopuoliset tahot (kuten kolmannet osapuolen tekniset palveluntarjoajat, postin välittäjät, isännöintipalveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka Omistaja on tarvittaessa nimittänyt tietojen käsittelijöiksi. Päivitetty luettelo näistä osapuolista voidaan pyytää Omistajalta milloin tahansa.

Paikka

Tietoja käsitellään Omistajan toimipisteissä ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirtoihin voi sisältyä Käyttäjän tietojen siirtäminen muuhun kuin omaan maahan. Saadakseen lisätietoa tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta Käyttäjät voivat tarkistaa Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot.

Säilytysaika

Ellei tässä asiakirjassa toisin mainita, henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin niitä varten ne on kerätty, ja niitä voidaan säilyttää pidempään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen tai käyttäjien suostumuksen perusteella.

Käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta Omistaja voi tarjota Palveluaan, noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan, vastata täytäntöönpanopyyntöihin, suojella oikeuksiaan ja etujaan (tai sen Käyttäjien tai kolmansien osapuolten etuja), havaita haitallinen tai vilpillinen toiminta, sekä seuraavat: liikenteen optimointi ja jakelu, uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen perustuva kohdistaminen, mainonta, Analytics, tunnisteiden hallinta, roskapostin ja robottien suojaus, yhteyden ottaminen käyttäjään, rekisteröinti ja todennus suoraan tämän verkkosivuston kautta, lämpökartoitus ja istunnon tallennus, vuorovaikutus online-palvelun kanssa kyselyalustat, vuorovaikutus tiedonkeruualustojen ja muiden kolmansien osapuolten kanssa sekä tiedonkeruun ja online-kyselyiden hallinta.

Tarkempia tietoja kuhunkin tarkoitukseen käytetyistä henkilötiedoista Käyttäjä voi katsoa osiossa "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä".

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja käyttämällä seuraavia palveluita:

Mainonta

Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa Käyttäjätietojen käytön mainosviestintätarkoituksiin. Nämä viestit näytetään bannereina ja muina mainoksina tällä verkkosivustolla, mahdollisesti käyttäjien kiinnostuksen kohteiden perusteella.
Tämä ei tarkoita, että kaikkia henkilötietoja käytetään tähän tarkoitukseen. Tiedot ja käyttöehdot näkyvät alla.
Jotkin alla luetellut palvelut voivat käyttää seurantalaitteita käyttäjien tunnistamiseen, käyttäytymiseen perustuvaan uudelleenkohdistamiseen eli käyttäjän kiinnostuksen kohteiden ja käytöksen mukaan räätälöityjen mainosten näyttämiseen tai mainosten tehokkuuden mittaamiseen. Lisätietoja saat asianomaisten palveluiden tietosuojakäytännöistä.
Tällaiset palvelut tarjoavat yleensä mahdollisuuden kieltäytyä tällaisesta seurannasta. Minkä tahansa alla olevista palveluista tarjoaman opt-out-ominaisuuden lisäksi Käyttäjät voivat saada lisätietoja kiinnostuksiin perustuvan mainonnan käytöstä poistamisesta tämän asiakirjan erityisessä osiossa "Kuinka kieltäytyä aihepiiriin perustuvasta mainonnasta". .

TikTok-konversioseuranta

TikTok-konversioseuranta on TikTok Inc:n tai TikTok Information Technologies UK Limitedin tarjoama analytiikka- ja käyttäytymiskohdistuspalvelu riippuen siitä, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja joka yhdistää TikTok-mainosverkoston tiedot tällä verkkosivustolla suoritettuihin toimiin. TikTok-pikseli seuraa konversioita, jotka voidaan katsoa TikTok-mainosten ansioksi, ja mahdollistaa kohdistamisen käyttäjäryhmiin heidän aiemman tämän verkkosivuston käytön perusteella.

Käsitellyt henkilötiedot: laitetiedot; Seurantalaitteet; yksilölliset laitetunnisteet mainontaa varten (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA); Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö; Iso-Britannia – Tietosuojakäytäntö.

ShareThis (Sharethis Inc.)

ShareThis on Sharethis Inc:n tarjoama mainonta- ja käyttäytymiskohdistuspalvelu, joka näyttää widgetin, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen sosiaalisten verkostojen ja ulkoisten alustojen kanssa sekä tämän verkkosivuston sisällön jakamisen. Käyttäjät voivat kieltäytyä ShareThis:n Trackersin käytöstä mainosten personointiin käymällä tällä kieltäytymissivulla.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt out.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising on Microsoft Corporationin tarjoama mainospalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

Metamainosten tulosseuranta (metapikseli)

Meta-mainosten tulosseuranta (metapikseli) on Meta Platforms, Inc:n tai Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoama analytiikkapalvelu, riippuen siitä, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja joka yhdistää Meta Audience Networkin tiedot tällä verkkosivustolla suoritettuihin toimintoihin. . Metapikseli seuraa konversioita, jotka voidaan katsoa Facebookin, Instagramin ja Meta Audience Networkin mainoksiksi.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt out; Irlanti – Tietosuojakäytäntö – Opt out.

Hotjar Form Analysis & Conversion Kanavat (Hotjar Ltd.)

Hotjar on Hotjar Ltd:n tarjoama analytiikkapalvelu.
Hotjar kunnioittaa yleisiä Do Not Track -otsikoita. Tämä tarkoittaa, että selaimesi voi kertoa komentosarjalleen, ettei se kerää tietojasi. Tämä asetus on käytettävissä kaikissa yleisimmissä selaimissa. Löydät Hotjarin kieltäytymistiedot täältä.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Malta – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

Crimtan (Crimtan Holdings Limited)

Crimtan on Crimtan Holdings Limitedin tarjoama mainospalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Iso-Britannia – Tietosuojakäytäntö – Opt out.

Analytics

Tämän osion sisältämien palveluiden avulla Omistaja voi seurata ja analysoida verkkoliikennettä, ja niitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen seuraamiseen.

Meta Events Manager

Meta Events Manager on analytiikkapalvelu, jonka tarjoaa Meta Platforms Ireland Limited tai Meta Platforms, Inc. riippuen siitä, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä. Integroimalla metapikselin Meta Events Manager voi antaa Omistajalle käsityksen tämän verkkosivuston liikenteestä ja vuorovaikutuksista.

Käsitellyt henkilötiedot: selaintiedot; selaushistoria; kaupunki; napsautuksia; maa; sivun katselukerrat; osavaltio; Seurantalaitteet; yksilölliset laitetunnisteet mainontaa varten (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA); Käyttötiedot; Käyttäjätunnus.

Käsittelypaikka: Irlanti – Tietosuojakäytäntö – Opt out; Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt out.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 on Google LLC:n tai Google Ireland Limitedin tarjoama verkkoanalyysipalvelu sen mukaan, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ("Google"). Google käyttää kerättyjä tietoja seuratakseen ja tutkiakseen tämän verkkosivuston käyttöä, laatiakseen raportteja toimistaan ​​ja jakaakseen ne muiden Googlen palvelujen kanssa.
Google voi käyttää kerättyjä tietoja oman mainosverkostonsa mainosten kontekstualisointiin ja personointiin.
Google Analytics 4:ssä IP-osoitteita käytetään keräyshetkellä, ja ne hylätään ennen kuin tiedot kirjataan mihinkään palvelinkeskukseen tai palvelimeen. Käyttäjät voivat oppia lisää tutustumalla Googlen viralliseen dokumentaatioon.

Käsitellyt henkilötiedot: Käyttäjien määrä; istuntotilastot; Seurantalaitteet; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out; Irlanti – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

Google Analyticsin väestötiedot ja kiinnostuksen kohteet -raportit

Google Analyticsin demografiset ja kiinnostuksen kohteet -raportit on Google-mainonnan raportointiominaisuus, joka tarjoaa demografisia ja kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja Google Analyticsissa tälle verkkosivustolle (demografiset tiedot tarkoittavat ikä- ja sukupuolitietoja).

Käyttäjät voivat kieltäytyä Googlen evästeiden käytöstä käymällä Googlen mainosasetuksissa.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; yksilölliset laitetunnisteet mainontaan (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA).

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Opt Out; Irlanti – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

Google Analyticsin mainonnan raportointiominaisuudet

Google Analytics on this Website has Advertising Reporting Features activated, which collects additional information from the DoubleClick cookie (web activity) and from device advertising IDs (app activity). It allows the Owner to analyse specific behaviour and interests Data (traffic Data and Users’ ads interaction Data) and, if enabled, demographic Data (information about the age and gender).

Users can opt out of Google’s use of cookies by visiting Google’s Ads Settings.

Personal Data processed: Trackers; unique device identifiers for advertising (Google Advertiser ID or IDFA, for example); various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

Place of processing: United States – Privacy Policy – Opt Out; Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

Google Analytics (Universal Analytics) (Google Ireland Limited)

Google Analytics (Universal Analytics) is a web analysis service provided by Google Ireland Limited (“Google”). Google utilises the Data collected to track and examine the use of this Website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Google may use the Data collected to contextualise and personalise the ads of its own advertising network.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

Google Analytics (Universal Analytics) with anonymised IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics (Universal Analytics) is a web analysis service provided by Google Ireland Limited (“Google”). Google utilises the Data collected to track and examine the use of this Website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Google may use the Data collected to contextualise and personalise the ads of its own advertising network.
This integration of Google Analytics anonymises your IP address. It works by shortening Users’ IP addresses within member states of the European Union or in other contracting states to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the complete IP address be sent to a Google server and shortened within the US.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Ireland – Privacy Policy – Opt Out.

Contacting the User

Contact form (this Website)

By filling in the contact form with their Data, the User authorises this Website to use these details to reply to requests for information, quotes or any other kind of request as indicated by the form’s header.

Personal Data processed: city; company name; country; county; date of birth; email address; first name; last name; phone number; physical address; Trackers; Usage Data; User ID; VAT Number; website; ZIP/Postal code.

Heat mapping and session recording

Lämpökartoituspalveluita käytetään näyttämään tämän verkkosivuston alueet, joiden kanssa Käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa useimmin. Tämä osoittaa, missä kiinnostavat kohteet ovat. Näiden palveluiden avulla on mahdollista seurata ja analysoida verkkoliikennettä sekä seurata Käyttäjien käyttäytymistä.
Jotkut näistä palveluista voivat tallentaa istuntoja ja tarjota ne myöhempää visuaalista toistoa varten.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Hotjar on Hotjar Ltd:n tarjoama istunnon tallennus- ja lämpökartoituspalvelu.
Hotjar kunnioittaa yleisiä "Do Not Track" -otsikoita. Tämä tarkoittaa, että selain voi kertoa komentosarjalleen, ettei se kerää mitään Käyttäjän tietoja. Tämä asetus on käytettävissä kaikissa yleisimmissä selaimissa. Löydät Hotjarin kieltäytymistiedot täältä.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot; erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käsittelypaikka: Malta – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

Vuorovaikutus tiedonkeruualustojen ja muiden kolmansien osapuolten kanssa

Tämän tyyppisen palvelun avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa tiedonkeruualustojen tai muiden palvelujen kanssa suoraan tämän verkkosivuston sivuilta tietojen tallentamista ja uudelleenkäyttöä varten.
Jos jokin näistä palveluista on asennettu, se voi kerätä selaus- ja käyttötietoja sivuilta, joille se on asennettu, vaikka Käyttäjät eivät käyttäisi palvelua aktiivisesti.

Hotjar Recruit User Testers (Hotjar Ltd.)

Hotjar Recruit User Testers -widget on palvelu vuorovaikutukseen Hotjar Ltd:n tarjoaman Hotjar-tiedonkeruualustan kanssa.
Hotjar kunnioittaa yleisiä "Do Not Track" -otsikoita. Tämä tarkoittaa, että selain voi kertoa komentosarjalleen, ettei se kerää mitään Käyttäjän tietoja. Tämä asetus on käytettävissä kaikissa yleisimmissä selaimissa. Löydät Hotjarin kieltäytymistiedot täältä.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot; erityyppisiä tietoja.

Käsittelypaikka: Malta – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

Vuorovaikutus online-kyselyalustojen kanssa

Tämän tyyppisen palvelun avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa kolmannen osapuolen online-kyselyalustojen kanssa suoraan tämän verkkosivuston sivuilta.
Jos jokin näistä palveluista on asennettu, se voi kerätä selaus- ja käyttötietoja sivuilta, joille se on asennettu, vaikka Käyttäjät eivät käyttäisi palvelua aktiivisesti.

Hotjar Poll & Survey -widgetit (Hotjar Ltd.)

Hotjar Poll & Survey -widgetit ovat palveluita, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen Hotjar Ltd:n tarjoaman Hotjar-alustan kanssa.
Hotjar kunnioittaa yleisiä "Do Not Track" -otsikoita. Tämä tarkoittaa, että selain voi kertoa komentosarjalleen, ettei se kerää mitään Käyttäjän tietoja. Tämä asetus on käytettävissä kaikissa yleisimmissä selaimissa. Löydät Hotjarin kieltäytymistiedot täältä.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers; Käyttötiedot; erityyppisiä tietoja.

Käsittelypaikka: Malta – Tietosuojakäytäntö – Opt Out.

Tiedonkeruun ja verkkokyselyiden hallinta

This type of service allows this Website to manage the creation, deployment, administration, distribution and analysis of online forms and surveys in order to collect, save and reuse Data from any responding Users.
The Personal Data collected depend on the information asked and provided by the Users in the corresponding online form.

These services may be integrated with a wide range of third-party services to enable the Owner to take subsequent steps with the Data processed – e.g. managing contacts, sending messages, analytics, advertising and payment processing.

Hotjar surveys (Hotjar Ltd.)

Hotjar surveys is a survey builder and data collection platform provided by Hotjar Ltd.
Hotjar surveys may use cookies to track User behaviour. Users can Opt-Out of Hotjar surveys cookie tracking by visiting this opt-out page.

Hotjar surveys respects the Do Not Track option available in most modern browsers that, if activated, sends a special signal to stop tracking User activity. Users can find more information on how to enable Do Not Track for each supported browser here.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: Malta – Privacy Policy – Opt Out.

Registration and authentication provided directly by this Website

By registering or authenticating, Users allow this Website to identify them and give them access to dedicated services. The Personal Data is collected and stored for registration or identification purposes only. The Data collected are only those necessary for the provision of the service requested by the Users.

Direct registration (this Website)

The User registers by filling out the registration form and providing the Personal Data directly to this Website.

Personal Data processed: city; company name; country; county; email address; state; Trackers; User ID; website; ZIP/Postal code.

Remarketing and behavioural targeting

This type of service allows this Website and its partners to inform, optimise and serve advertising based on past use of this Website by the User.
This activity is facilitated by tracking Usage Data and by using Trackers to collect information which is then transferred to the partners that manage the remarketing and behavioural targeting activity.
Some services offer a remarketing option based on email address lists.
Services of this kind usually offer the possibility to opt out of such tracking. In addition to any opt-out feature offered by any of the services below, Users may learn more on how to generally opt out of interest-based advertising within the dedicated section “How to opt-out of interest-based advertising” in this document.

TikTok Remarketing ( TikTok Information Technologies UK Limited )

TikTok Remarketing is a remarketing and behavioural targeting service provided by TikTok Information Technologies UK Limited that connects the activity of this Website with the TikTok advertising network.

Personal Data processed: device information; Trackers; unique device identifiers for advertising (Google Advertiser ID or IDFA, for example); Usage Data.

Place of processing: United Kingdom – Privacy Policy.

Spam and bots protection

This type of service analyses the traffic of this Website, potentially containing Users’ Personal Data, with the purpose of filtering it from unwanted parts of traffic, messages and content that are recognised as spam or protecting it from malicious bots activities.

Cloudflare Bot Management (Cloudflare Inc.)

Cloudflare Bot Management is a malicious bot protection and management service provided by Cloudflare Inc.

Personal Data processed: app information; Application opens; browser information; browsing history; city; clicks; country; county; custom events; device information; device logs; geography/region; interaction events; IP address; keypress events; language; latitude (of city); launches; longitude (of city); metro area; motion sensor events; mouse movements; number of sessions; operating systems; page events; page views; province; scroll position; scroll-to-page interactions; search history; session duration; session statistics; state; touch events; Trackers; Usage Data; video views; ZIP/Postal code.

Place of processing: United States – Privacy Policy.

Tag Management

This type of service helps the Owner to manage the tags or scripts needed on this Website in a centralised fashion.
This results in the Users’ Data flowing through these services, potentially resulting in the retention of this Data.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is a tag management service provided by Google LLC or by Google Ireland Limited, depending on how the Owner manages the Data processing.

Personal Data processed: Trackers; Usage Data.

Place of processing: United States – Privacy Policy; Ireland – Privacy Policy.

Traffic optimisation and distribution

This type of service allows this Website to distribute their content using servers located across different countries and to optimise their performance.
Which Personal Data are processed depends on the characteristics and the way these services are implemented. Their function is to filter communications between this Website and the User’s browser.
Considering the widespread distribution of this system, it is difficult to determine the locations to which the contents that may contain Personal Information of the User are transferred.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare on Cloudflare Inc:n tarjoama liikenteen optimointi- ja jakelupalvelu.
Cloudflaren integrointitapa tarkoittaa, että se suodattaa kaiken tämän verkkosivuston kautta kulkevan liikenteen eli tämän verkkosivuston ja käyttäjän selaimen välisen viestinnän, samalla kun se sallii tältä verkkosivustolta saatavien analyyttisten tietojen keräämisen. kerätty.

Käsitellyt henkilötiedot: Trackers.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Tietoja kiinnostuksiin perustuvan mainonnan käytöstä poistamisesta

Tässä asiakirjassa lueteltujen palvelujen tarjoamien mahdollisten kieltäytymisominaisuuksien lisäksi Käyttäjät voivat saada lisätietoja siitä, kuinka yleisesti ottaen voidaan kieltäytyä kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta evästekäytännön erillisessä osiossa.

Evästekäytäntö

Tämä verkkosivusto käyttää Trackers-ohjelmaa. Saadakseen lisätietoja Käyttäjät voivat tutustua Evästekäytäntöön.

Lisätietoa käyttäjille

Käsittelyn oikeusperusta

Omistaja voi käsitellä Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista pätee:

Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen.
Tietojen toimittaminen on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai sen sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi;
käsittely on tarpeen Omistajaa koskevan laillisen velvoitteen noudattamiseksi;
käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai Omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä;
käsittely on tarpeen Omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Joka tapauksessa Omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus vai sopimuksen tekemisen edellytys.

Lisätietoja säilytysajasta

Ellei tässä asiakirjassa toisin mainita, henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin niitä varten ne on kerätty, ja niitä voidaan säilyttää pidempään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen tai käyttäjien suostumuksen perusteella.

Siksi:

Omistajan ja Käyttäjän välisen sopimuksen täyttämiseen liittyviin tarkoituksiin kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes sopimus on täysin täytetty.
Omistajan oikeutettuja etuja varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tällaisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Käyttäjät voivat löytää erityisiä tietoja Omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan asianomaisista osioista tai ottamalla yhteyttä Omistajaan.

The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given consent to such processing, as long as such consent is not withdrawn. Furthermore, the Owner may be obliged to retain Personal Data for a longer period whenever required to fulfil a legal obligation or upon order of an authority.

Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right of access, the right to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the retention period.

The rights of Users based on the General Data Protection Regulation (GDPR)

Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the Owner.

In particular, Users have the right to do the following, to the extent permitted by law:

Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent to the processing of their Personal Data.
Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis other than consent.
Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or corrected.
Restrict the processing of their Data. Users have the right to restrict the processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right to obtain the erasure of their Data from the Owner.
Receive their Data and have it transferred to another controller. Users have the right to receive their Data in a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance.
Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

Users are also entitled to learn about the legal basis for Data transfers abroad including to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and about the security measures taken by the Owner to safeguard their Data.

Details about the right to object to processing

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, Omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä tai Omistajan oikeutettuja etuja varten, Käyttäjät voivat vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä erityiseen tilanteeseensa liittyvän syyn. perustella vastalause.

Käyttäjien on kuitenkin tiedettävä, että jos hänen henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat vastustaa käsittelyä milloin tahansa maksutta ja perustelematta. Jos käyttäjä vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietoja ei enää käsitellä tällaisiin tarkoituksiin. Saadakseen tietää, käsitteleekö Omistaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjät voivat viitata tämän asiakirjan asiaankuuluviin kohtiin.

Kuinka käyttää näitä oikeuksia

Käyttäjän oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt voidaan osoittaa Omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Tällaiset pyynnöt ovat ilmaisia, ja Omistaja vastaa niihin mahdollisimman pian ja aina kuukauden kuluessa toimittamalla Käyttäjille lain edellyttämät tiedot. Omistaja ilmoittaa kaikista henkilötietojen oikaisuista, poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, ellei tämä ole mahdotonta tai vaadi suhteettomia ponnisteluja. Käyttäjien pyynnöstä Omistaja ilmoittaa heille näistä vastaanottajista.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeustoimet

Omistaja voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeustoimiin tämän Verkkosivuston tai siihen liittyvien Palvelujen virheellisestä käytöstä.
Käyttäjä vakuuttaa tietävänsä, että Omistajaa voidaan vaatia luovuttamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja Käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojaselosteen sisältämien tietojen lisäksi tämä verkkosivusto voi pyynnöstä tarjota Käyttäjälle lisätietoja ja asiayhteyteen liittyviä tietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin tämä verkkosivusto ja kaikki kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta tämän verkkosivuston kanssa (järjestelmälokit) tai käyttää muita henkilötietoja (kuten IP-osoitetta) tähän tarkoitukseen.

Tiedot eivät sisälly tähän politiikkaan

Omistajalta voidaan milloin tahansa pyytää lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alussa.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Omistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla ja mahdollisesti tällä verkkosivustolla ja/tai - siinä määrin kuin se on teknisesti ja laillisesti mahdollista - lähettämällä ilmoituksen käyttäjille millä tahansa yhteystiedolla, joka on saatavilla omistaja. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein viitaten viimeisimmän muokkauksen päivämäärään, joka on listattu alareunassa.

Mikäli muutokset vaikuttavat Käyttäjän suostumuksen perusteella suoritettuihin käsittelytoimiin, Omistaja kerää tarvittaessa Käyttäjältä uuden suostumuksen.

Määritelmät ja oikeudelliset viittaukset

Henkilötiedot (tai tiedot)

Kaikki tiedot, jotka suoraan, epäsuorasti tai muiden tietojen yhteydessä – mukaan lukien henkilötunnus – mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen tai tunnistettavuuden.

Käyttötiedot

Tämän verkkosivuston (tai tällä verkkosivustolla käytettyjen kolmannen osapuolen palvelujen) kautta automaattisesti kerätyt tiedot, jotka voivat sisältää: tätä verkkosivustoa käyttävien Käyttäjien käyttämien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnusten nimet, URI-osoitteet (yhtenäinen resurssitunnus), pyynnön ajankohta, menetelmä, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, vastauksena vastaanotetun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilan osoittava numerokoodi (onnistunut lopputulos, virhe jne.), alkuperämaa, Käyttäjän käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, erilaiset aikatiedot käyntiä kohden (esim. kullekin sovelluksen sivulle käytetty aika) ja tiedot sovelluksen sisällä seuratusta polusta viitaten erityisesti käyntien järjestykseen. vieraillut sivut ja muut parametrit laitteen käyttöjärjestelmästä ja/tai Käyttäjän IT-ympäristöstä.

Käyttäjä

Tätä Verkkosivustoa käyttävä henkilö, joka, ellei toisin mainita, on sama kuin rekisteröity.

Rekisteröity

Luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

Tietojen käsittelijä (tai käsittelijä)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä (tai omistaja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, mukaan lukien tämän verkkosivuston toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimenpiteet. Rekisterinpitäjä, ellei toisin mainita, on tämän verkkosivuston omistaja.

Tämä verkkosivusto (tai tämä sovellus)

Keinot, joilla Käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Tämän verkkosivuston tarjoama palvelu suhteellisissa ehdoissa (jos saatavilla) ja tällä sivustolla/sovelluksessa kuvatulla tavalla.

Euroopan unioni (tai EU)

Ellei toisin mainita, kaikki tässä asiakirjassa tehdyt viittaukset Euroopan unioniin sisältävät kaikki nykyiset Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot.

Eväste

Evästeet ovat seurantalaitteita, jotka koostuvat käyttäjän selaimeen tallennetuista pienistä tietojoukoista.

Tracker

Tracker ilmaisee minkä tahansa tekniikan – esim. evästeet, yksilölliset tunnisteet, verkkojäljitteet, upotetut skriptit, e-tunnisteet ja sormenjäljet ​​– joka mahdollistaa Käyttäjien seurannan, esimerkiksi käyttämällä tai tallentamalla tietoja Käyttäjän laitteelle.

Lakitiedot

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain tätä verkkosivustoa, ellei tässä asiakirjassa toisin mainita.